Taxaties

Heeft u een taxatie van een onroerende zaak nodig? Dan zijn wij u vanzelfsprekend graag van dienst.

U kunt een taxatie nodig hebben voor diverse doeleinden. Het meest voorkomend is wanneer u een woning hebt gekocht en u een taxatie nodig hebt voor de financiering. Ook voor herfinanciering van de woning waar u al woont is een taxatie nodig. Herfinanciering kan interessant zijn indien u gunstiger kan lenen en als u een verbouwing gaat doen. Ook in geval van echtscheiding, erfbelasting (overlijdensgeval), het bepalen van de huurwaarde etc. kunt u een taxatie van een gecertificeerde makelaar nodig hebben. 

De kosten voor een taxatie voor (her)financiering van een woning zijn aftrekbaar voor de belasting. Ook voor een taxatie van uw bedrijfsobject kunnen wij u van dienst zijn. We zijn aangesloten bij de SCVM/NRVT en Taxateursunie en NWWI. Ons kantoor is volledig gecertificeerd voor het maken van taxaties voor woningen, bedrijfspanden en panden met een gemengde bestemming.

Een taxatierapport kent kortweg drie varianten.

Waardebepaling € 245,- incl. btw. 
De eerste variant noemen wij een waardebepaling. Dit is een beknopte uiteenzetting over de waarde van uw woning of het getaxeerde object. De kosten voor een waardebepaling bedragen all-in € 245,- incl. btw. en omvatten de volgende werkzaamheden: 

• Opname buitenkant pand
• Opname binnenkant pand
• Het maken van foto’s
• Kadastrale recherche (opvragen kadastrale gegevens)
• Digitaal rapport. geprint exemplaar op verzoek.

Taxatierapport € 395,- incl. btw. 
Het taxatierapport is de uitgebreide versie van de waardebepaling en wordt opgesteld volgens de op dat moment geldende normblad. Het rapport bevat een uitgebreide onderbouwing van de waardering. Vaak gebeurt dit voor woningen door middel van objectvergelijking, waarbij de taxateur aangeeft welke objecten bij de vergelijking een rol hebben gespeeld. Voor bedrijfsobjecten zal vaak de huurwaardekapitalisatie methode worden toegepast. De kosten voor een taxatierapport bedragen all-in € 395,- incl. btw. en omvatten de volgende werkzaamheden: 

• Opname buitenkant pand
• Opname binnenkant pand
• Opname omgeving en belendingen
• Het maken van foto’s • Kadastrale recherche (opvragen/beoordelen kadastrale gegevens, eigendomsakte etc.)
• Recherche kosten (gemeente, bodemloket)
• Digitaal rapport, geprint exemplaar van het taxatierapport op verzoek

Gevalideerd taxatierapport € 450,- incl. btw. met verbouwing € 495,- incl. btw.
Als derde kennen we het gevalideerde taxatierapport en is grotendeels hetzelfde als het gewone taxatierapport. Dit rapport is echter goedgekeurd door Taxateursunie of NWWI. Deze instanties beoordelen en controleren onze werkzaamheden als taxateur op geldigheid en juistheid. Dit rapport is geschikt voor het verkrijgen van een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) . Veel banken vragen standaard om een gevalideerd taxatierapport. De kosten voor een gevalideerd taxatierapport bedragen all-in € 450,- incl. btw. en omvatten de volgende werkzaamheden: 

• Opname buitenkant pand
• Opname binnenkant pand
• Opname omgeving en belendingen
• Het maken van foto’s 
• Kadastrale recherche (opvragen kadastrale gegevens, eigendomsakte etc.)
• Recherche kosten (gemeente, bodemloket, energiebesparingsverkenner, funderingsrappport) 
• Validatiekosten (Taxateursunie, NWWI)
• Digitaal rapport, geprint exemplaar van het taxatierapport op verzoek
• Dit rapport is nodig voor hypotheken met NHG.