Maatschappelijk betrokken

Makelaardij Wieb Zandberg staat midden in de maatschappij. Wij hechten veel belang aan zowel de ontwikkeling als de kwaliteit van de omgeving waarin we actief zijn.

Soms met een advertentie, soms met een eenmalige bijdrage, soms met een reclamebord, maar ook met functies in het verenigingsleven; Daarmee probeert Makelaardij Wieb Zandberg een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de dorpen in ons werkgebied.

Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming van de verenigingen en clubs die Makelaardij Wieb Zandberg steunt.

 • V.V. Akkrum.
 • Tennisvereniging Akkrum.
 • Us Keatsen.
 • Bijdrage jubileum Shantikoor Akkrum.
 • Korfbalvereniging Akkrum.
 • Shantidag Akkrum.
 • Buitenspeeldag Akkrum.
 • Stichting Duurzaam Akkrum-Nes.
 • V.V. Oldeboorn.
 • Tennisvereniging Aldeboarn.
 • Gondelvaart Aldeboarn.
 • Boarnster Biljart kampioenschap.
 • Fugelwacht Akkrum.