Taxatierapport (niet gevalideerd).

Het taxatierapport is de uitgebreide versie van de waardebepaling en wordt opgesteld volgens de op dat moment geldende normblad. Het rapport bevat een uitgebreide onderbouwing van de waardering. Vaak gebeurt dit voor woningen door middel van objectvergelijking, waarbij de taxateur aangeeft welke objecten bij de vergelijking een rol hebben gespeeld. Het opstellen van een taxatierapport omvat onder andere de volgende werkzaamheden: 

• Opname buitenkant pand.
• Opname binnenkant pand. 
• Opname omgeving en belendingen.
• Het maken van foto’s 
• Kadastrale recherche (opvragen/beoordelen kadastrale gegevens, eigendomsakte etc.).
• Recherche kosten (gemeente, bodemloket). 

U krijgt van ons een digitaal rapport via email. En geprint exemplaar van het taxatierapport kan op verzoek geregeld worden.

Vanaf 1 oktober 2021 is het nieuwe model taxatierapporten van toepassing. Prijs op aanvraag.