Aankoop

U wilt een woning kopen.

U denkt de woning van uw dromen te hebben gevonden. Hoe pakt u dat aan? Wat komt er op uw pad bij de aankoop van een woning? Welke risico’s loopt u? Als u zelf verwacht dat de woning die u op het oog heeft “uw kasteel” gaat worden dan is uw zicht op dat pand al roze gekleurd. Laat een onafhankelijke makelaar met u meekijken. Hij kan als deskundige uw droom bevestigen of juist voorkomen dat deze droom op een nachtmerrie uitdraait. Makelaar & Taxateur Wieb Zandberg is in centraal Friesland goed op de hoogte van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en kadastrale gegevens die direct van invloed kunnen zijn op uw woonplezier.

Wieb kan met u de woning inspecteren. Het burgerlijk wetboek geeft regels over verborgen gebreken. Uw makelaar is daarvan op de hoogte en zal de juiste vragen stellen. De andere partij zal hoogstwaarschijnlijk ook een makelaar in de arm hebben genomen. Het is zinvol en prettig dat u er dan niet alleen voor staat. Eventueel kunt u via de makelaar de woning APK laten keuren.

Een belangrijk aspect is het bepalen van de waarde van de woning van uw keus. Ook dit zal de makelaar met u doornemen waarna wellicht onderhandelingen worden geopend. Hierbij verdienen de volgende punten aandacht: aanvaardingsdatum, overname, ontbindende voorwaarden, zijn er kapers op de kust, verontreiniging enzovoorts. Voor u als kandidaat-koper waarschijnlijk niet allemaal bekende- maar zeker spannende zaken. De makelaar zal hierbij u van dienst zijn.

Als de onderhandelingen tot een voor beide partijen bevredigend eind zijn gebracht zal de koopakte worden opgemaakt. Gewoonlijk maakt de makelaar van de verkopende partij deze op .Hierna krijgt u nog 3 dagen wettelijke bedenktijd. Uw makelaar checkt de koopakte voor u. Hij zal erop letten dat de juiste zaken in de koopakte zijn vermeld. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan:

•             is er melding gemaakt van afspraken over verontreiniging (asbest, olietanks e.d.)
•             zijn er afspraken over “verborgen gebreken” gemaakt
•             is de financieringsvoorwaarde vermeld
•             boetebepalingen
•             overname en
•             overdrachtsdatum en notariskeuze?

Bij Makelaar & Taxateur Wieb Zandberg heeft u te maken met een klein kantoor. Daardoor heeft u een direct aanspreekpunt en kunt u rekenen op een persoonlijke benadering.